Jesus siger

Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?
Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?
Og hvorfor bekymrer I jer for klæder?
Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?
I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Citeret fra Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 25–34

______________________________________________________________________________
Om Gud vil er vores næste gudstjeneste søndag den 17. maj kl 10.30, hvor Dan Månsson vil besøge os.
Alle planlagte gudstjenester indtil da, er aflyst på grund af pandemi.
Stacks Image 543

Gumle er tilbage …


Se afsnittene her,
eller følg med på facebook her.

”Gumle og Kristian fejrer påske” er en helt ny serie på 10 afsnit, som fortæller om alle de begivenheder, der sker i påskeugen.
Serien genfortæller påskebegivenhederne ud fra Det Nye Testamentes beretninger, men begynder med et lille tilbageblik på den første påske i Egypten, for på den måde at pege frem mod evangeliets højdepunkt, Jesu død og opstandelse.
Serien følger dagene i påsken, men den kan nemt ses forskudt – allerede fra i dag. Klik ind på
www.gumle.tv
Følg med og lad børnene opdage de mange fantastiske og dramatiske ting, der sker i den uge, der ændrede verdenshistorien.
______________________________________________________________________________

Bibelstudierne fra weekenderne kan ses her som PDF


Weekenden 14-15. marts
Weekenden 21-22. marts
Weekenden 28-29. marts
______________________________________________________________________________
Fra hæftet ”Timotheus og Titus for alle” (ProRex Forlag, 2015) i serien: ”NT for alle” af Tom Wright:

Gudsfrygt og tilfredshed
1 Tim 6,6-21

Det er nok ikke for meget sagt, at beskrivelsen i denne velkendte tekst repræsenterer en alvorlig anklage mod vores moderne, vestlige kultur. Aldrig før i historien har så mange ofret så meget tid og energi på at berige sig og udvikle midler til deres egen bekvemmelighed. Aldrig før er kærlighed til penge i den grad blevet betragtet som legitim, ja som et decideret gode. Hvis nogen i dag spørger: ”Hvorfor gjorde du det?” kan du bare svare: ”Fordi det gav mig flere penge”, og så er ingen yderligere forklaring nødvendig. Aldrig før er så mange mennesker faldet over hinanden i deres iver efter at score kassen og er kommet til at lide under konsekvenserne af deres egen grådighed.
Det mest ironiske ved det hele er, at det alt sammen gøres i tilfredshedens navn (eller i lykkens navn, det kommer dybest set ud på et). Mange mennesker nikker pligtskyldigt til udtalelser, om at penge ikke kan købe mennesker lykke, men de fleste lever, som om at det kan penge nok alligevel. Vores søgen efter lykke som en menneskeret er vel ikke forkert i sig selv, men når den tolkes som en ret til hensynsløs stræben efter at berige sig, forvandles den til en menneske-uret. I dag er enhver reklame, rigtig mange fjernsynsprogrammer og film samt de fleste politiske kampagner på mere eller mindre åbenlyse måder designet til at få os til at tænke: ”Hvis bare jeg havde lidt flere penge, så ville jeg blive tilfreds.”
Åbning
Beskriv en tid eller en situation, hvor du følte dig særligt tilfreds.
Studium
1. Læs 1 Tim 6,6-21. Hvordan defineres og forklares tilfredshed/nøjsomhed i denne tekst?
2. Hvad sker der for den, som lader sig forføre af kærlighed til penge?
Pointen er, at denne verden, den skabte verden, som vi lever i, er fuld af alle mulige gode ting. Alt dette skal vi nyde på en passende måde, idet vi takker Gud for det hele, så vi hverken kommer til at dyrke det skabte eller forkaste det som ondt. Men når pengene kommer ind i billedet, forandrer det alting. Penge er ikke Guds opfindelse. Det er en menneskelig ordning, der skal gøre det nemmere for os at udveksle varer og goder med hinanden. Men jo længere afstand der bliver mellem pengene og goderne, jo mere bliver penge et gode i sig selv, og jo nemmere bliver det en afgud for os. Et samfund, der værdsætter rigdom for dens egen skyld – og sådan har det været i den vestlige verden i mindst et par årtier – har glemt noget helt grundlæggende ved det at være menneske. Penge i sig selv er ikke onde, men som det så fyndigt formuleres i vers 10, så er kærlighed til penge ikke bare ondt, men ”roden til alt ondt”.
3. Hvad skal vi ifølge denne tekst gøre, når vi fristes af kærlighed til penge? Hvorfor?
4. Hvordan kan beskrivelsen af Kong Jesus anspore os, når vi prøver at få det rigtige forhold til penge?
5. Hvad kunne du selv gøre for at leve på en bedre måde med dine penge?
6. Hvordan står det liv, der beskrives i vers 9-10, i skærende kontrast til det, der beskrives i vers 11-16?
Hele denne måde at leve på (vers 11-16) ansporer os til at løfte vores hoveder og se, hvilken vej vi er kaldet til at følge, i stedet for at se på resten af verden og fortæres af misundelse over andres materielle velstand. De, der gør det, vil finde, at de allerede nu kan tage hul på det evige liv (vers 12), og når kongernes Konge så vender tilbage for at herske, vil de være klar til at tage imod ham og fejre hans tilsynekomst i majestæt.
7. Hvilke instruktioner gives i vers 17-19 til dem, der er rige i denne verden?
8. Giv eksempler på, hvad det ville få af konsekvenser for dig selv at leve på denne måde.
En 6. Gudsdel af pointen i denne tekst er, som det fremhæves i vers 17, rigdommens usikkerhed. Du kan ikke tage noget af din rigdom med dig herfra, som vers 7 siger, og du kan ikke engang være sikker på at få lov at beholde, hvad du har, mens du stadig er her i verden. I en verden der mere og mere domineres af penge, virker det næsten uanstændigt at sige det, men her er Ny Testamente som så ofte meget praktisk orienteret og åben om de kendsgerninger, som vores kultur helst vil have os til at glemme. Penge kommer og går, men det gør Gud ikke. Man kan ikke sætte sin lid til penge, og selv de, der har mere end nok, opdager hen ad vejen, at det ikke gør dem lykkelige.
9. På hvilke områder stoler du på dine penge, og på hvilke områder stoler du på Gud?
Synes du, du har fundet en god balance? Forklar nærmere.
10. Hvad vil Paulus gerne signalere med det løfte, han knytter til gavmildhed?
Vi kan ikke bruge penge til at købe os ind i Guds nye verden, men Ånden virker i os og driver os til at leve vores liv i overensstemmelse med den nye verden, vi ved troen allerede befinder os i. Når vores nye liv realiseres fuldt ud i opstandelsen og et herligt liv i Guds nye verden, vil vi opdage, at det liv, vi levede i Ånden, i lydighed mod Gud, var med til at forandre os og forberede os på den nye verden.
Det gælder uanset vores omstændigheder her på jorden. Hvis vi er fattige, vil den lydighed, vi afkræves, passe til vores fattigdom. Hvis vi er rige, vil vores lydighed passe til vores velstand – og den kan medføre, at vi helt må opgive denne velstand. Uanset hvad kan den ene ikke siges at have nogen fordel frem for den anden, for enhver må, som en arbejdsom kunstner, forsøge at skære sin egen statue ud af den marmorblok,
han har fået, og ikke ud af den, en anden har fået.
11. Paulus slutter med i vers 20 og 21 at advare mod en gruppe, som påberåber sig en særlig viden (
gnosis på græsk) om åndelige udviklingstrin og himlens indretning. Også i dag ser man bøger og guruer, der påberåber sig kendskab til særlige åndelige hemmeligheder eller tilstande.
Hvordan kan disse ideer lede os bort fra det liv, Gud ønsker, vi skal leve i denne konkrete, fysiske verden, han har skabt?
Bøn
Læg dine pengesager frem for Gud. Bed ham om at vise dig, hvor du lever lydigt med dine materielle værdier, og hvor du har brug for at forandre og forbedre dig.
Giv dit liv til Herren. Bed ham hjælpe dig med at stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, tålmodighed og blidhed, at kæmpe troens ædle kamp og at forberede dig til livet i den kommende verden.
Lovpris Gud, den velsignede almægtige hersker, kongernes Konge og herrernes Herre. Han er udødelig; han bor i et utilgængeligt lys; intet menneske har nogensinde set ham eller kan se ham. Ham være ære og magt i evighed. Amen.
______________________________________________________________________________