... en evangelisk luthersk frimenighed

Hvis da trøst i Kristus betyder noget

Stacks Image 369
hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv.
Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.

Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Citeret fra Paulus' Brev til Filipperne kapitel 2 vers 1-11

_______________________________________________________________________

Gudstjeneste

10:30

Næste gang vi fejrer gudstjeneste er søndag den 22. januar 2017 kl. 10.30. Taler er Thue Thomsen, Hvide Sande.


_______________________________________________________________________

Bibelweekend

Stacks Image 427
Bibelweekenden nærmer sig.
Lørdag den 25. marts kl. 13.00 begynder en eftermiddag i selskab med Jakob, Jesu halvbror og Ingolf Henoch Pedersen, en pensioneret præst. De har noget at sige os omkring troen og dens natur, udfordringer og hvad den kan.
Søndag den 26. marts kl. 10.30 fortsættes der med emnet, men denne gang i form af en gudstjeneste.

Klik på programmet til venstre herfor, og se nærmere på det.
Eller hent det ned på din computer ved at højre-klikke og vælge hent/download. Så kan du jo sende det til alle vennerne, så de også får muligheden for at være med.

_______________________________________________________________________

Velkommen