Fader!

Stacks Image 425
Helliget blive dit navn, komme dit rige;

giv os hver dag vort daglige brød, og

forlad os vore synder, for også vi forlader selv enhver, som er skyldig over for os, og

led os ikke ind i fristelse.«Citat fra Lukasevangeliet kapitel 11 vers 2-4
______________________________________________________________________________

Næste gudstjeneste er søndag den 25. august kl 10.30.

Denne søndag er det Gunnar Bruhn der prædiker.
______________________________________________________________________________