Gudstjeneste

Genoptagelse af gudstjenester.
Indtil videre aflyses alle gudstjenester frem til den 8.juni.

Så vi vil glæde os til at mødes med hinanden søndag den 14. juni, hvor David Strårup vil prædike.

Skulle planen ikke holde, vender vi tilbage med ny information her på siden.
______________________________________________________________________________

Online gudstjenester og anden god forkyndelse.

Til søndag den 26.april har vi her en homiletisk andagt* over teksten Joh 10,22-30, af Peter Olsen, vores tilsynsførende. Den kan høres her.

Fra Kirken ved Tange Sø er der ligeledes gudstjenester online.
Klik her for at komme til kirkens youtube-kanal, hvor Jón Poulsen holder korte gudstjenester for hjemmegående.

Der findes også enkelte online-gudstjenester på følgende links:
www.tilliv.dk,
www.dlm.dk
www.norea.dk

*
Homiletisk vil hér sige, at jeg holder en andagt over teksten, hvor jeg også giver idéer til, hvad man kunne udfolde yderligere, hvis man skulle prædike over teksten. På DBI kalder vi disse andagter ’homiletiske’, fordi de skal være en hjælp for de studerende til at prædike over teksten.
______________________________________________________________________________

Jesus siger


Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de?
Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?
Og hvorfor bekymrer I jer for klæder?
Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?
I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.

Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

Citeret fra Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 25–34

______________________________________________________________________________