Mine får hører min røst

Stacks Image 425
og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.


Citat fra Johannesevangeliet kapitel 10 vers 27–28
______________________________________________________________________________

Næste gudstjeneste er således 26. maj, hvor Jens Olsen prædiker.

______________________________________________________________________________