Egon Kattner underviser i Ruth's Bog
13.-15.april 2018 er der igen Bibelweekend i Skive Bykirke. Peter Olsen vil lede os igennem nogle tekster i 1. Korinterbrev.
Skive Bykirkes vedtægter, som vedtaget på stiftende generalforsamling 2011 med tilføjelser fra generalforsamlingen den 4.dec 2011. Se dem også under punktet Hvad/Vedtægter