Peter Olsen.
Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 1-12. 
Overskrift: Salige er de fattige i ånden
Peter Olsen.
Matthæusevangeliet kapitel 11 vers 2-11. 
Overskrift: Tvivl og tro
Peter Olsen. 
Matthæusevangeliet kapitel 15 vers 21-28. 
Overskrift: Den kana'anæiske kvinde
Peter Olsen. 
Matthæusevangeliet kapitel 21 vers 1-11. 
Overskrift: Jesu to rideture
Peter Olsen.
Matthæusevangeliet kapitel 24 vers 3-31. 
Overskrift: De sidste tider
Chr. Poulsen. Første del af Chr. Poulsens læsning af prædiketeksten mangler.
David Straarup, Aalborg
Bibelweekend med Peter Olsen, Hillerød
Bibelweekend med Peter Olsen, Hillerød
Bibelweekend med Peter Olsen, Hillerød
Bibelweekend med Peter Olsen, Hillerød
Immanuel Fuglsang
Poul Hoffmann