Ritualbogen

Til højre kan du se og læse - og downloade, hvis du har lyst - vores ritualbog.


Ritualbogen giver et fingerpeg om, hvordan vi afvikler vores gudstjenester. Du vil også bemærke, at selvom (eller fordi) vi er en frimenighed, så er ordlyden i ritualerne meget lig den i Folkekirken. 


Ritualbogen er udarbejdet af menighedsledelsen og revideres og opdateres jævnligt. 


Som med alt andet, så er spørgsmål og kommentarer til ritualbogen meget velkomne. 

Skriv til formandenh.hoffmann@skivebykirke.dk