Gudstjeneste

Næste gudstjeneste er
søndag den 26. marts 2023, kl 10.30, hvor Brian B. Nielsen prædiker.

I forlængelse af gudstjenesten er der fælles frokost for alle der har lyst. Man medbringer sin egen frokost.

Stacks Image 574
____________________________________________________________________________________________________________________

Nyt fra
Gudstjenesteudvalget

Vi har i udvalget besluttet, at alle der har lyst, kan spise sammen efter den sidste gudstjeneste i hver måned. Vi kalder det fælles frokost, hvor de der har lyst, medbringer den frokost som de ellers ville have nydt derhjemme.
Datoerne vil fremgå af kalenderen.
Bibelselskabet
10 bibelcitater om fællesskab
Stacks Image 583
1. Ét legeme, mange lemmer
For ligesom vi har ét legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle ét legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Paulus’ Brev til Romerne kapitel 12, vers 4-5
2. Kærlighed og gode gerninger
Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Brevet til Hebræerne kapitel 10, vers 24
3. Fælles om alt
Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 44-47
4. … når vi elsker hinanden
Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Johannes’ Første Brev kapitel 4, vers 11-12
5. Hellere to end en
Hellere to end én, de får god løn for deres slid. For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ve den, der er alene! Hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. Og når to ligger sammen, kan de holde varmen, men hvordan får man varmen, når man er alene? Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Prædikerens Bog kapitel 4, vers 9-12
6. Hold sammen i tanke og sind
Men jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesu Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer, men så I holder sammen i tanke og sind. Paulus’ Første Brev til Korintherne kapitel 1, vers 10
7. Hvor to eller tre er forsamlet …
For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. Matthæusevangeliet kapitel 18, vers 20
8. Alle er én i Kristus
Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. Paulus’ Brev til Galaterne kapitel 3, vers 28
9. Trøst hinanden
For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør. Paulus’ Første til Thessalonikerne kapitel 5, vers 9-11
10. Og til slut
Og til slut: Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Peters Første Brev kapitel 3, vers 8-9
Velkommen