Open Doors / Åbne Døre
Stacks Image 24
Hvem er Open Doors?
Open Doors er en missionsorganisation, som støtter forfulgte kristne i lande, hvor der foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter. Kristne forfølgelser har mange ansigter og sker i form af både kulturelt pres, social isolation, vold og i værste fald drab. Open Doors samler støtte til de forfulgte og holder øje med, hvordan forfølgelsessituationen udvikler sig rundt omkring i verden. Vi bygger bro mellem den forfulgte kirke og dig, hvorigennem du kan være med til at gøre en mærkbar forskel for kristne familier, som lever under stort pres.
Evangelisk-Luthersk Netværk (ELN)
Stacks Image 146

ELNs Menighedsnetværk er et mødested, hvor menigheder og menighedslignende grupper kan netværke med hinanden, få inspiration og samarbejde om projektet og arrangementer.

Klik på logoet for at besøge deres hjemmeside.  I maj 2017 var Skive Bykirke 'Månedens Menighed' i ELN. Det betyder, at man på hjemmesiden udgav en kort artikel om menigheden. Den artikel kan læses
her.

Retten til liv
Stacks Image 222
Giv de ufødte retten til liv
Et menneske er et menneske helt fra undfangelsen og har værdi alene ved at være til. Retten til Liv kæmper for et samfund, der beskytter alle mennesker, også de allermest sårbare – de ufødte.
Nyt liv
Stacks Image 284
Om Nyt Liv
Nyt Liv er en bevægelse, der arbejder på tværs af lutherske missionsforeninger og kirkesamfund. Nyt liv tager sigte på at være et supplement og ikke et alternativ til allerede bestående forsamlinger. Grundlaget for Nyt Livs arbejde er Bibelen som Guds ufejlbarlige ord, og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse som sand og forpligtende tolkning af Bibelen. 
Godt stof andre steder...