Aktiviteter i Skive Bykirke 20224. december Gudstjeneste v/ Christian Poulsen, Herning
Tekster Esajas' Bog 11,1-10, Romerbrevet 15,4-7, Lukasevangeliet 21,25-36

18. december Gudstjeneste v/ Heri Elttør, Aulum
Tekster Esajas' Bog 52,7-10, Filipperbrevet 4,4-7, Johannesevangeliet 1,19-28

Juleaftensdag lørdag 24. december Gudstjeneste v/ Gunnar Bruhn
Tekster Esajas' Bog 9,1-6a, Lukasevangeliet 2,1-14 eller Matthæusevangeliet 1,18-25

Hvor og hvornår