Aktiviteter i Skive Bykirke 2024
Sommerpause11.aug. 2024 Gudstjeneste v/ Robert Enevoldsen
Teksterne

25. aug. 2024 Gudstjeneste v/ Svend Erik Søndergaard
🍽
Teksterne

8. sep. 2024 Gudstjeneste v/ ???
Teksterne

22. sep. 2024 Gudstjeneste v/ Henrik Dideriksen
🍽
Teksterne

6. okt. 2024 Gudstjeneste v/ ???
Teksterne

18. okt. 2024 Bibelweekend v/ Peter Olsen
19. okt. 2024 Bibelweekend v/ Peter Olsen
20. okt. 2024 Gudstjeneste v/ Peter Olsen
🍽
Teksterne

3. nov. 2024 Gudstjeneste v/ ???
Teksterne

17. nov. 2024 Gudstjeneste v/ Martin Haahr
🍽
Teksterne

1. dec. 2024 Gudstjeneste 1. søndag i advent, v/ ???
Teksterne

15. dec. 2024 Gudstjeneste 3. søndag i advent, v/ Heri Elttør
🍽
Teksterne

24. dec. 2024 Gudstjeneste v/ Gunnar Bruhn
Teksterne
Hvor og hvornår