Om menigheden
Skive Bykirke blev stiftet i 2010. De første mange gudstjenester blev afholdt i private stuer, hos medlemmer af menigheden som havde både lyst og plads til at huse os. Det var en rigtig hyggelig og god tid, men vi havde et ønske om at få nogle lidt større og mere faste lokaler. Resultatet af dette ønske blev, at vi nu lejer os ind hos Ny Skivehus Aktivitetscenter på Odgaardsvej i Skive. I de første år lejede vi en flot og meget velegnet førstesal, som vi i lang tid anvendte til vores gudstjenester. Da Covid-19 holdt sit indtog flyttede vi ned i et noget større lokale i stueetagen. Det har givet os bedre muligheder for at holde afstand osv. og vi er meget glade for at denne ændring var mulig. Vi er meget glade for og tilfredse med dette lejemål, og vi håber, at det kan fortsætte mange år endnu.

Hvor mange
Der er omtrent 20 optegnede medlemmer af menigheden. Til gudstjenesterne er vi som regel mellem 20 og 35 af forskellig aldersgruppe, baggrund osv. Vi fejrer normalt nadver ved alle vores gudstjenester.

Hvad koster det
Det koster ikke noget. Alt arbejde ifm. Skive Bykirke udføres af frivillige og alle udgifter til leje af lokaler, kørepenge til prædikanter, sangbøger osv. dækkes af gaver. Indtil videre er der blevet sørget for os, hvad angår det økonomiske.

Jeg vil gerne give en gave
- hvad gør jeg?
Først og fremmest: Tak!
Gaver kan indbetales på Sparekassen Danmark, 9070 - 2022 047 356. Det er også muligt at kontakte vores kasserer mhp. at få en kvittering eller lignende.